תחבורה בחריש: תוכנית לשנת 2022

מחלף מג"ב-חריש, קו פנימי נוסף, הכפלת תדירות הקווים לחיפה ותל אביב ופרסום מכרז להקמת הכביש החדש. כל הפרטים
תחבורה בחריש: תוכנית לשנת 2022
תחבורה בחריש: תוכנית לשנת 2022