מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל/ת מחלקת רכש מס' מכרז 24/2015