מכרז פנימי/פומבי מספר 21/24 לתפקיד סגן מנהל אגף הנדסה