מכרז 36-18 לתחזוקת ואספקת מזגנים

  • פורמט מקצועי חלק א’
  • פורמט מקצועי חלק ב’