מכרז פומבי מס'21/36 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר ממלכתי