מכרז פומבי מספר 71/21 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות - נוער