מכרז פומבי מס' 93/22 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)