בקשה לקבלת רשות שימוש/השכרת מבנה בית כנסת בנוהל בר-רשות לתקופה מוגבלת בתמורה

שאלות הבהרה יש להעביר למייל [email protected] עד ה-19.6.19

סיום מועד הגשת המסמכים 30.6.19

יש להגיש את המסמכים בקלסר מסודר לפי הכתוב במסמך המצ”ב למשרדי תיאום ובקרה, בתיאום מראש.

יש לשלוח את קובץ האקסל למייל המצוין למעלה

להורדת פורמט האקסל של רשימת התפללים לחצו כאן

הודעה על שינוי והכללת מבנה בית כנסת נוסף בהליך