הודעה על כוונה להתקשר עם חברת משה להב ייעוץ וייזום למערכות שירות עצמי כספק יחיד לאספקת מכונה להשאלת והחזרת ספרים לספרייה העירונית