הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - אספקת ציוד ריהוט