הודעה על כוונת עיריית חריש להתקשר עם חברת תים תוכנה בע"מ כספק יחיד לאספקת רישיונות ושירותי תוכנת אוטוקאד