המועצה מקומית חריש קוראת לציבור להציע הצעות להפעלת כולל

העיריית חריש קוראת לציבור להציע הצעות להפעלת כולל במבנה יביל במגרש מספר מגרש 273 , תב”ע חריש 1 א .

עמותה המתנהלת 3 שנים לפחות באופן תקין .

עמותה בעלת ניסיון של שנתיים לפחות בניהול והפעלת כוללים .

הצעות יש להגיש במעטפה סגורה , בצירוף מכתב נלווה +תעודת רישום עמותה .