מכרז למתן שדרוג, שיפוץ ותחזוקת מוסדות חינוך וציבור