מכרז מס' 30/2017 לתפקיד: מנהל מחלקת גינון ואיכות הסביבה