מכרז פומבי מס' 04/23 מנהל יישובי/מנהלת יישובית למאבק באלימות סמים ואלכוהול