מכרז פנימי מס' 2/24 לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית