מכרז פנימי מס' 3/24 לתפקיד אחראי על מניעת הטרדה מינית ברשות המקומית