מכרז פנימי/פומבי 61/2017 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית