מפגש מציעים פוטנציאלים במסגרת RFI – להקמת קאנטרי קלאב בחריש