פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי ייעוץ, תכנון והקמה של איזורי תעסוקה