קול קורא - למתן שירותי טיפולים שונים במרכז הטיפולי של מועצה מקומית חריש