קול קורא למתן שירותי לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית מתחומי המועצה המקומית חריש