קול קורא מס' 312/22 לאיתור דירה בתנאי שכירות בלתי מוגנת לדירת קלט לעולים חדשים