קול קורא מס' 320/23 להגשת הצעות להצבת דוכן ביריד אימוץ כלבים