קול קורא 300/24 תרומה למען משפחות מגויסים ומתן תמיכה ליוזמות קהילתיות