רכז גינה קהילתית

את ההצעות יש להגיש למייל: [email protected]
הצעות מתאימות בלבד תענינה תוך 30 יום