מכרז מס' 01/2017 פנימי/פומבי לתפקיד: מנהל מחלקת קליטה והסברה