מכרז פומבי מס'22/05 לתפקיד מנהל/ת מחלקת הכנסות וארנונה