מכרז פומבי מס' 05/23 אב בית לבית ספר

 • היחידה: חינוך
 • תואר המשרה: אב בית לבית ספר
 • דרגת המשרה ודירוגה: מנהלי 5-7
 • היקף העסקה: 100%
 • סוג מכרז: פומבי

תיאור התפקיד:

תחזוקת תשתיות בית הספר:

 1. מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות בית הספר.
 2. טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
 3. בקרה על ניקיון בית הספר והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון בית הספר.
 4. השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר במידה ואינו מועסק באותה עת בשירותים אחרים.
 5. פתיחה וסגירה של בית הספר (שערים, כיתות לימוד, משרדים וחדרי שירות).
 6. ווידוא קיום הצלצולים על פי לוחות הזמנים שנקבעו.
 7. התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.
 8. מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
 9. השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון וכדומה.
 10. מתן שירותים חוץ בית ספריים דוגמת בנק.

אספקה והתקנת ציוד בבית הספר:

 1. העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.
 2. אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.
 3. התקנת ציוד נדרש (כגון: תאורה, ציוד חשמלי ועוד), או פנייה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.
 4. אחסון הציוד במקומות הייעודים.
 5. רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהל בית הספר.

סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בבית הספר:

 1. ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב”ט.
 2. הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה.
 3. תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה.
 4. בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם בית הספר.

תנאי סף:

 • השכלה ודרישות מקצועיות לא נדרש
 • דרישות ניסיון
  • ניסיון מקצועי-לא נדרש
  • ניסיון ניהולי-לא נדרש.
 • דרישות נוספות:
  • שפות-עברית ברמה סבירה.
  • יישומי מחשב –לא נדרש.
  • רישום פלילי –היעדר הרשאה בעבירת מיום, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס”א-2001 .

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • מאמץ פיזי
 • עבודה עם ילדים

כפיפות:

מנהל אגף חינוך או מי מטעמו

מינהלה:

 • מועד פרסום המכרז:05/01/2023
 • להגשת מועמדות לחץ כאן
 • הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 19/01/2023בשעה 12:00
 • לפרטים ולשאלות ניתן לפנות לרותי בטלפון: 04-6186036 דוא”ל:[email protected]

יצחק קשת ראש המועצה

 • הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
 • הבהרה: תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים-מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשורים לתפקיד הנדון וכישוריהם הדומים לכישוריהם של מועמדיו אחרים לתפקיד