מכרז פומבי מס' 09/23 לתפקיד ספרן/ספרנית בספרייה העירונית