קול קורא 01/2021 להפקה והפעלת אירועי ערב יום העצמאות בחריש 14/04/2021