מכרז פומבי מס' 100/18 לתפקיד: מנהל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול