מכרז פנימי/פומבי מס' 103/18 לתפקיד: מנהל מחלקת גינון ושצ"פים