מכרז פומבי 105/23 למתן שירותי אדריכלות נוף במיקור חוץ לעיריית חריש – מבוטל!