מכרז פומבי מס' 106/2022 להפעלת שירותי השכרת קורקינטים חשמליים שיתופיים בחריש