מכרז להקמה, תפעול, תחזוקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות בעיריית חריש

עלות ההשתתפות במכרז הינה 500 ₪, אשר ישולמו במשרדי הגבייה בעירייה בכתובת רחוב גפן 78 חריש
(להלן: “משרדי העירייה”), בימים ב’-ה’ לא כולל ערבי חג בין השעות 09:00 – 15:00 החל מיום פרסום
המכרז או באתר העירייה. חובה לצרף את הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז להצעה המוגשת.

לשאלות ובירורים בעניין רכישת המכרז ניתן לפנות למוקד הטלפוני של העירייה בטלפון 6719*.