מכרז מס' 107/19 לתפקיד: מרכז מתנדבים ברשות המקומית