מכרז פומבי למתן שירותי ניהול, תפעול שוטף ושדרוג של מערכות מידע גיאוגרפי (GIS) ושירותים מקצועיים לתפעול ואחזקת המערכת, שרטוט, קליטה ועיבוד מידע הנדסי