מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקיד רישום מחלקת קליטה מס' מכרז 115/18