מכרז 13/2019 לאספקה, התקנה ומתן שרות ואחריות למערכות ומרכיבי ביטחון בבניין המועצה ובבניין המתנ"ס