מכרז מס' 130/18 לתפקיד איש תחזוקה מבני ציבור וחינוך