מס' מכרז 134/2018 מרכז נושא עבודה קהילתית ועו"ס קהילתי