מכרז מס' 136/18 לתפקיד: מנהל יחידת החינוך הקדם יסודי