מכרז פומבי מס' 138/18 לתפקיד: מנהל/ת מחלקת מבני חינוך וציבור