מכרז פומבי מס' 149/19 לתפקיד: מנהל/ת אגף משאבי אנוש