מכרז מס' 153/19 לתפקיד: מזכיר/ת בית ספר לחינוך מיוחד