מכרז 159/19 - מנהל/ת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול