מכרז מס' 16/2015 הליך פומבי למתן שרותי שליטה ובקרה – אדריכל/ית/ הנדסאי נוף – מיקור חוץ