מכרז פומבי לשירותי ניהול מערכות מידע כוללים במועצה מקומית חריש 16/09