מכרז פנימי/פומבי 17/2017 לתפקיד פסיכולוג חינוכי - הארכה